Se olika exempel på konvertering av skannad PDF. PDF nedan är skannad av kund.
Originalets kvalitet styr slutresultatet.

Klicka på länkar nedan för att öppna eller ladda ner.

Nedan är några andra exempel utifrån det skannade originalet ovan.