Formel textarbete

För prisberäknare hos bokteknik.se. Ange önskade värden nedan och se kundpris.
Se demo: Textarbete / Korrektur / Språk / Lektör / Korr+språk+lektör
Beställning av prisberäknare gör du i webbutiken.
Börja med “0.01” vid behov