Villkor för BOKTEKNIK

Välkommen till BOKTEKNIK. Hemsidan bokteknik.se är en del av av FramSteget.

Vi säljer tjänster i överensstämmelse med de villkor som anges på denna sida. Läs igenom villkoren innan du använder hemsidan. Vid användning av denna webbplats accepterar du dessa villkor och bestämmelser fullt ut.

Genom att göra en beställning via denna webbplats godkänner du att följa alla tillämpliga upphovsrättslagar som regleras och tolkas i enlighet med lagarna i Sverige. Genom att göra en beställning hos oss intygar du att du uppfyller alla lagar som är tillämpliga på användningen av våra tjänster.

Du accepterar genom att köpa våra tjänster att du gör det på egen risk. BOKTEKNIK kan inte hållas ansvarigt för förlorad, stulen eller skadad egendom genom användning av våra tjänster.

BOKTEKNIK kan när som helst avbryta denna webbplats och användningen av våra tjänster utan någon meddelande. Du samtycker till att BOKTEKNIK inte har något ansvar gentemot dig om denna webbplats eller våra tjänster upphör, avbryts eller avslutas. Du samtycker vidare till att BOKTEKNIK under inga omständigheter hålls ansvariga gentemot dig för förlorade vinster eller direkta eller indirekta förluster som uppstår till följd av eller i samband med din användning av våra tjänster.

Du tar det fulla ansvaret och risken för skador på dina böcker som kan uppstå vid frakt. BOKTEKNIK ansvarar inte för sådana skador.

Copyright/Upphovsrätt
Du ansvarar för att säkerställa att alla upphovsrättslagar följs eftersom BOKTEKNIK inte kan hållas ansvarigt för någon olaglig aktivitet. Genom att göra en beställning intygar du full efterlevnad av våra villkor och alla tillämpliga upphovsrättslagar.

1. Ditt konto

Om du använder denna webbplats är du ansvarig för att ditt användarnamn och lösenord till ditt konto används på ett korrekt sätt. Du är också ansvarig för att förhindra att obehöriga användare får tillgång till din dator och ditt konto. Du ansvarar för allt som sker på ditt konto genom ditt lösenord. Du accepterar att vidta nödvändiga åtgärder för att hålla ditt lösenord hemligt. Om du misstänker att någon annan känner till ditt lösenord, eller om ditt lösenord används av andra än dig själv, ska du meddela oss.

Kontrollera att alla de upplysningar du gett oss är korrekta och fullständiga och informera oss omgående om informationen ändras.

Om du är under 18 år kan du bara handla från BOKTEKNIK med godkännande från en förälder eller vårdnadshavare.

BOKTEKNIK förbehåller sig rätten att neka åtkomsten till hemsidan, stänga ett konto, ta bort eller ändra innehåll eller annullera beställningar utan föregående meddelande. Om vi annullerar en beställning kommer du inte att betala för den.

2. Priser och betalning

Priser i webbutiken kan utan förbehåll komma att ändras.

3. Returpolicy

Du har 14 dagars returrätt.

4. Åtkomst till webbplatsen

Vi gör vårt bästa för att hemsidan ska vara tillgänglig utan avbrott och att överföringar sker utan fel. På grund av Internets karaktär är det inte något vi kan garantera. Åtkomst till hemsidan kan ibland vara blockerad eller begränsad på grund av underhåll eller implementering av nya funktioner eller tjänster. Vi minimerar sådana avbrott eller begränsningar så mycket vi kan.

5. Tillstånd att få åtkomst till webbplatsen

BOKTEKNIK ger tillstånd till begränsad åtkomst och personlig användning av webbplatsen. Detta tillstånd ger dig dock inte tillstånd att ladda ned (med undantag av allmänna cache-funktioner) utan skriftigt tillstånd på förhand från BOKTEKNIK. Tillståndet omfattar inte vidareförsäljning eller kommersiell användning av denna webbsajt eller dess innehåll, som finns härunder och användning av produkturvalet, beskrivningar eller priser. Tillståndet omfattar inte heller användning av denna sajt eller dess innehåll för att ladda ned eller kopiera kontoinformation. Hemsidan eller delar av den får inte skickas vidare, mångfaldigas, kopieras eller på annat sätt användas i kommersiellt syfte utan att vi medgivit detta skriftligen på förhand.

6. Ditt beteende

Du får inte använda hemsidan på ett sätt som kan hindra att andra får tillgång till webbplatsen eller leder till att webbplatsen kraschar.

Du får inte använda denna webbplats:

I bedrägerisammanhang eller i samband med en kriminell handling eller annan förbjuden aktivitet.
Om du vill skicka, använda eller återanvända material, som är förbjudet, stötande, kränkande, obscent eller hotfullt – som inkräktar på copyright, varumärken, sekretessbelagd information eller andra rättigheter, eller på annat sätt skadliga för tredje part eller anstötligt, – som består av eller innehåller mjukvaruvirus, politisk information, kommersiell rådgivning, kedjebrev, mass-e-post eller spam.
För att orsaka obehag, olägenheter eller obefogad rädsla.

7. Upphovsrätt, juridisk förklaring och databasrättigheter

Hela hemsidans innehåll och sajtens struktur, såsom text, grafik, logos, symboler, bilder och mjukvara, tillhör BOKTEKNIK. Du får inte ladda ned och/eller återanvända delar av webbplatsens innehåll utan föregående skriftligt tillstånd från BOKTEKNIK.

8. Avtal med kunden

När du gör en beställning på vår hemsida skickar vi ett bekräftelsemejl till dig. Detta mejl bekräftar att vi tagit emot din beställning och innehåller all information om din beställning. Köpet godkänns av oss och vi utför tjänsten.

9. Ändringar vad gäller tjänster eller tillägg av villkor

Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar på webbplatsen och verksamhetens policyer och villkor. Din fortsatta användning av hemsidan och de beställningar du gör lyder under de villkor och bestämmelser som gäller när du använder webbplatsen, eller när du beställer varor hos oss, om inte lagen kräver att dessa bestämmelser eller villkor ändras (då gäller även dessa ändringar för beställningar som du har gjort tidigare hos oss). Om någon av dessa bestämmelser är ogiltig eller på grund av andra orsaker inte juridiskt bindande tas de relevanta bestämmelserna bort från de övriga bestämmelserna och kan således inte påverka giltigheten eller användningen av andra bestämmelser.
I händelse av konkurs eller avveckling av företag avslutas påbörjade tjänster såsom distribution och publicering av e-bok eller ljudbok. Återbetalning sker ej. Avtal upphör att gälla.

10. Händelser utanför vår kontroll

BOKTEKNIK kan inte hållas ansvarigt för förseningar eller fel i utförandet av våra förpliktelser i avseende till dessa bestämmelser om förseningen eller bristen beror på något som är utanför vår kontroll. Denna bestämmelse påverkar inte dina lagliga rättigheter.

11. Friskrivningsklausul

Om du inte rättar dig efter dessa villkor, och vi inte märker detta, kommer ändå våra rättigheter att gälla om du vid ett annat tillfälle bestrider dessa bestämmelser.

12. Befogenhet och domstol

Din användning av denna webbplats, varje köp du gör från webbplatsen och de bestämmelser som gäller där, lyder under svensk lag och anses ha ägt rum i Sverige. Precis som vi accepterar du att underkasta dig de svenska domstolarnas icke-exklusiva jurisdiktion.

Dessa bestämmelser påverkar inte dina lagliga rättigheter.

13. Om verksamheten

BOKTEKNIK är en del av FramSteget och är registrerat i Sverige.
Org nr 690715-6209.

© BOKTEKNIK.SE


Sekretesspolicy

1. Hur samlar vi in personuppgifter?

Det kostar ingenting att se sig omkring och läsa på vår hemsida. Vi ber dig bara att lämna din e-postadress vid följande tillfällen:

  • Om du köper något på sidan
  • Om du kontaktar oss via mejl eller svarar på ett meddelande
  • Om du vill att BOKTEKNIK ska skicka mejl om nyheter och exklusiva erbjudanden till dig

Vi samlar bara in personuppgifter (såsom namn och adress) om du samtycker till det.

2. Hur kan vi använda informationen?

För att kunna hantera din beställning måste vi få tillgång till vissa uppgifter såsom kreditkortsupplysningar och faktureringsadress. Denna information används bara för att behandla din beställning och för din användning av webbplatsen.

Du bestämmer själv om du vill ge oss tillgång till fler personuppgifter. Vi samlar in personuppgifter för att kunna underrätta dig om nyhetsbrev till dig, nyheter och extraerbjudanden, för att besvara frågor eller svara på kommentarer från dig och för att du ska kunna registrera vissa funktioner på webbplatsen.

3. Ditt samtycke

Vi kommer att skicka nyhetsbrev till dig om du väljer denna funktion.

4. Hur gör jag för att få nyhetsbrev?

Du har alltid möjlighet att välja om du vill ha nyhetsbrev från oss eller inte.

BOKTEKNIKs inställning är att en användare alltid ska kunna avbeställa nyhetsbreven som vi skickar med jämna mellanrum. Det gör du genom att klicka på ”Avsluta prenumeration” längst ner på det mejl du fått.

Om du har bett oss att inte skicka fler nyhetsbrev, men fortfarande får dem, kan det bero på att den e-postadress du försökt avbeställa inte är densamma som den vi skickar e-post till. Det vill säga att du anmält dig med en annan e-postadress än den du vill avanmäla. Kontrollera vilken adress du gett till oss och skicka ett mejl till info@bokteknik.se så hjälper vi dig vidare.

5. Vem hanterar dina personuppgifter?

BOKTEKNIK administrerar och använder de personuppgifter du anger för att kunna besvara frågor från dig och förbättra och förfina vårt utbud av tjänster så att det passar dina behov.

Utöver detta kommer vi inte att lämna ut dina uppgifter till någon annan utan ditt samtycke, om inte lagen kräver det, eller när du har bett om några konkreta upplysningar.

6. Användning av cookies

BOKTEKNIK använder så kallade cookies för att ge sina kunder bättre service. Detta gör vi för att förbättra kundens upplevelse av webbutiken. En cookie är en samling av data som en webbplats genom din webbläsare har på din dator och den kan hämtas fram vid ett senare tillfälle. Cookies kan bara läsas av den webbplats de kommer ifrån. Den viktigaste uppgiften för cookies är att identifiera användaren och anpassa hans/hennes vistelse på hemsidan. Cookies innehåller inga sådana upplysningar som telefonnummer, e-postadress eller andra kontaktupplysningar som andra kan använda för att kontakta dig. En cookie är en passiv fil och kan inte sprida datavirus eller andra skadliga program. Du kan ange om du vill att datorn ska ta emot cookies eller ej i dina webbläsarinställningar.

7. Länkar till andra webbplatser

Vår hemsida kan innehålla länkar till andra webbplatser som vi använder eller vill rekommendera. Vi tar inget ansvar för andra företags webbinnehåll eller deras sekretesspolicy. Om du besöker en annan webbplats bör du bekanta dig med den aktuella webbplatsens sekretessregler och övriga regler som gäller där.

8. Är det något mer jag bör veta?

Utöver vad som nämnts ovan lämnar BOKTEKNIK inga upplysningar till tredje man, såvida inte lagen kräver det.